Meny
21569812

Profesjonell eller installatør?

Oppdag dine personlige fordeler
 • Opptil 5 års garanti

 • 10000+ produkter

 • Firma: Kjøp nå betal senere

Vilkår og betingelser for bedriftskunder

Artikkel 1 - Utstrekning


1.1 Med ‘Any Lamp’ menes i disse betingelsene og på nettstedet:


 • det private selskapet md begrenset ansvar Any Lamp B.V.
 • registrert kontor i Eindhoven, Nederland.
 • Kontorer ved adressen:
 • Schootense Dreef 27
 • 5808 HZ Helmond
 • Telefonnummer: +31 088-31 00 000
 • E-postadresse: [email protected]
 • Organisasjonsnummer: 916940688
 • Momsregistreringsnummer: NO916940688 MVA
 • EORI nummer: NL852832515

1.2 Disse generelle betingelser og vilkår gjelder for:

 • a. Kontrakt av enhver lengde som har blitt opprettet- for eksempel gjennom en bestilling plassert av deg hos Lampedirekte via www.lampedirekte.no - og leveranser mellom Any Lamp (heretter referert til som Any Lamp eller oss/vi) og deg.
 • b. ethvert kostnadsanslag og tilbud, samt enhver avtale mellom deg og oss.

1.3 En referanse av deg til de generelle betingelser og vilkår til kjøp eller levering og utøvelsen av disse, blir ettertrykkelig avvist av oss. Dine betingelser gjelder derfor ikke.
1.4 Ved å legge inn en bestilling godtar du å være bundet av disse betingelser og vilkår og erklærer at de har blitt oppgitt, og at du har forstått dem.
1.5 De generelle vilkår og betingelser kan bli sendt ved forespørsel, og vilkårene og betingelsene kan også bli konsultert til enhver tid på stedet nevnt ovenfor.
1.6 Bestemmelsene om prisanslag, tilbud eller avtaler gjelder dersom de strider mot bestemmelsene til disse generelle vilkår og betingelser.
1.7 Med 'skriftlig' menes også via e-post i disse vilkår og betingelser.Artikkel 2 - Prisanslag og tilbud


2.1 Alle våre prisanslag og tilbud er uten forpliktelser med mindre annet er avtalt skriftlig. Dette gjelder også for leveringstid, prisfastsetting og utførelse.
2.2 Hvert prisanslag er basert på prisfastsettelsen brukt på det tidspunktet. Hvis denne endrer seg etter dette tidspunktet, avholder vi oss retten til å justere prisene. Endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, valutakurs-rater eller en leverandør som endrer priser.
2.3 Et pristilbud gjelder kun for èn bestilling. For fremtidige avtaler kan du derfor ikke basere deg på de samme avtalene.
2.4 Eventuelle feil må korrigeres av oss. Du kan ikke utlede noen rettigheter fra dette.
2.5 Alle priser er inklusive MVA.
2.6 Våre tilbud utløper etter 14 kalenderdager etter datoen for tilbudet, med mindre annet er avtalt skriftlig.Artikkel 3 - Etablering og utløp av avtalen


3.1 Avtalen er etablert når vi mottar en skriftlig bekreftelse fra deg om at du legger inn en bestilling hos oss.
3.2 Vi kommer umiddelbart til å bekrefte mottakelsen av skriftlig godkjenning av tilbudet. Så lenge mottakeren av denne godkjenningen ikke har blitt bekreftet av oss, kan du terminere denne avtalen.
3.3 Vi avholder oss retten til å avvise forespørsler og bestillinger uten å oppgi årsaker.
3.4 Du, som oppgir (navn, adresse, by) opplysninger i sammenheng med avtalen, garanterer at disse er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Du forplikter deg til å rapportere om eventuelle uriktigheter i informasjonen levert eller oppgitt til oss.
3.5 Avtalen er inngått under forutsetninger om at det aktuelle produktet er tilgjengelig.
3.6 Vi kan oppheve utførelsen av avtalen straks, eller oppløse den helt eller delvis, uten forhåndsvarsel dersom:

 • Du ikke (i tide) oppfyller dine forpliktelser for denne avtalen
 • Det forekommer konkurs, (provisoriske) forsinkelser av betaling, mottakelse, gjeldssanering eller avvikling, eller hel eller delvis overdragelse av ditt firma.

Vi trenger ikke å betale noen form for kompensasjon til deg og vi har også retten til å kreve erstatning og/eller betaling for skade.Artikkel 4 - Avbestilling


4.1 Du kan ikke avslutte en avtale eller velge å ikke følge den med mindre vi har gitt vår tillatelse skriftlig.
4.2 I alle tilfeller blir du skyldig en erstatning på minst 10 % av beløpet fakturert, i tillegg til kostnader påløpt hos oss, med et minimum på 15 euro per ordrelinje.Artikkel 5 - Priser og betaling


5.1 Priser oppgitt (med mindre annet er spesifisert) er uten MVA og i euro.
5.2 Prisene oppgitt er med forbehold for skrivefeil og trykkfeil.
5.3 Prisene er unntatt kostnader for frakt som blir gjort kjent separat.
5.4 Betaling må finne sted innen 14 dager etter at bestillingen er lagt inn på kontonummeret oppgitt av oss.
5.5 Prisene nevnt i 5.1. Kommer ikke til å bli økt av oss etter fullføringen av avtalen, med mindre rettslige tiltak gjør dette nødvendig eller om vår leverandør foretar midlertidige prisøkninger. Eventuelt har du tillatelse til å oppløse denne avtalen gjennom en skriftlig uttalelse til Any Lamp.
5.6 For betaling kan betalingsmulighetene oppgitt på nettsiden benyttes og under vilkår oppgitt her.
5.7 Vi kan informere om hvorvidt du klarer å oppfylle dine betalingsforpliktelser, i tillegg til de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig fullføring av en avtale. Hvis vi, på bakgrunn av undersøkelser, har grunnlag for å ikke gå inn i avtalen, har vi rett til å avvise en bestilling eller forespørsel eller å hefte spesielle betingelser til utførelsen, slik som betaling på forhånd. I så tilfelle starter leveringstiden i det øyeblikket betalingen er mottatt av oss.
5.8 Hvis betaling finner sted på konto, gjelder en betalingsfrist på 14 dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betaling må finne sted på kontonummeret oppgitt av oss.
5.9 Hvis betalingsfristen passeres, blir du skyldig en rente på 1 % per måned fra forfallsdato, med mindre den lovfestede kommersielle renten er høyere, da skyldes denne renten på det utestående beløpet. Deler av måneden telles som en hel måned. Ingen varsel om mislighold er nødvendig for dette.
5.10 Alle ikke-rettslige kostnader knyttet til en mulig samling er på din bekostning. De ikke-rettslige kostnadene er satt til et minimum på 15 % av det totale beløpet som skal hevdes med et minimum på 125 euro og bli klart for utbetaling på tidspunktet kravet blir levert over for samling, uten forhåndsdømming av vår rett til overskuddet av disse kostnadene for deg å telle om igjen.
5.11 I tilfelle betaling forfaller, har vi rett til å holde igjen alle fremtidige leveranser uten å måtte forplikte til leveranse etter mottak av forfalt betaling.
5.12 Du har ikke rett til oppgjør på beløpet du skylder oss.
5.13 Hvis du klager i tide, setter ikke dette dine betalingsforpliktelser på vent. I tilfelle er du fortsatt forpliktet til å kjøpe og betale for andre bestilte produkter.
5.14 Innvendinger mot beløpet på en faktura setter heller ikke betalingsforpliktelsen på vent. Hvis det er feil i betalingsopplysningene, må du straks rapportere dette til oss.Artikkel 6 - Bilder og spesifiseringer


6.1 Alle bilder av produkter i tillegg til relaterte spesifikasjoner, størrelser og opplysninger som fremkommer på nettstedet www.lampedirekte.no er kun omtrentlige. Produktene som endelig leveres til deg kan avvike i noen grad fra disse bildene og spesifikasjonene når det gjelder farge, størrelse, o.s.v. Dette betyr ikke at produktet ikke følger avtalen.
6.2 Åpenbare feil eller skader når det gjelder paragraf 1 for denne artikkelen, binder oss ikke.Artikkel 7 - Leveranse


7.1 Vi vil bruke størst mulig aktsomhet når vi mottar og sender bestillinger. Den leveransetiden som er oppgitt i prisanslaget, tilbudet og på nettsiden, teller som en indikasjon. Ingen rettigheter kan utledes fra dette av deg og betingelsene er ikke endelige.
7.2 Stedet for leveranse er adressen som du gjorde kjent for oss. Dette kan bli gjort på nettstedet, på prisanslaget eller på bestillings-rekvisisjonen.
7.3 Leveranser finner sted i det landet der bestillingen er lagt inn. Hvis du ønsker at leveransen skal finne sted i et annet land, har vi rett til å kreve ekstra kostnader til frakt.
7.4 Vi har rett til å levere i deler (partielle leveranser), som kan faktureres enkeltvis.
7.5 Vi vil håndtere bestillinger i formålstjenlig hastighet etter konklusjonen av avtalen, men ikke senere enn 30 dager deretter. Hvis leveransen blir utsatt til etter 30 dager, vil du motta et varsel så snart som mulig etter at vi har registrert dette. Deretter vil vi være i mislighold dersom vi holdes i mislighold med et varsel gitt oss innen rimelig tid til å levere og når overholdelse ikke vil bli oppfylt. I det tilfellet har du rett til å oppløse kontrakten uten kostnader. En annen leveringsperiode kan også bli avtalt, eller det kan avtales å levere et annet produkt.
7.8 Hvis en bestilling ikke kan eller delvis ikke kan håndteres, vil du motta et varsel om dette så snart som mulig etter at vi har registrert det. Du har deretter rett til å oppløse kontrakten uten kostnad.
7.9 I tilfelle oppløsning i samsvar med paragraf 5 og 6, vil vi erstatte beløpet som du kan ha betalt til oss umiddelbart. Du har ikke rett til kompensasjon.
7.10 I tilfelle utestående fakturaer, har vi rett til å sende de kjøpte varene i oppkrav, uavhengig av enhver annen bestemmelse.
7.11 Risikoen knyttet til produktet hviler hos oss til tiden det leveres til deg, med mindre annet er avtalt uttrykkelig.
7.12 Hvis du nekter å motta produkter eller tjenester, eller du ikke etterfølger dine leveringsforpliktelser, har vi rett til å oppløse avtalen med umiddelbar virkning, eller til å avhende produktet direkte. Vi kan erstatte skader og / eller kostnader som er påløpt (f.eks transportutgifter).Artikkel 8 - Retur


8.1 Ønsker du å returnere levert produkt, må dette skje innen 14 dager etter mottak.
8.2 Hvis du ikke har undersøkt varene levert til deg innen 14 dager etter mottaksle, vil det bli ansett at du har godkjent leveransen.
8.3 Du vil ikke kunne reise et krav mot oss etter at du har tatt i bruk den leverte varen, eller etter videresalg.
8.4 Defekter i en del av den leverte varen gir ikke rett til å avvise og / eller ikke betale for de leverte varene.
8.5 Du kan ikke returnere følgende produkter:

 • Produkter produsert av oss som følger dine spesifiseringer
 • Produkter som er tydelig personlige
 • Produkter som ikke kan returneres på grunn av sin tilstand
 • Produkter som er spesiallaget eller bestilt for deg
 • Produkter som har tydelig skadet innpakking eller ikke lenger er i sin originale innpakning

8.6 Retur av produktet må skje i den originale innpakningen (inkludert alt tilbehør og medfølgende dokumentasjon) med den originale eller lignende innpakningsmateriale, og i den stand som du mottok den- altså uskadet. Kostnader knyttet til din retur er på egen bekostning.
8.7 Du vil håndtere produktene forsiktig og innpakningen gjennom din betenkningstid. Du vil kun pakke ut og bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om du ønsker å beholde produktene.
8.8 Retten til tilbaketrekning som det gjelder for kunder, gjelder ikke deg eksplisitt som bedriftskunde.Artikkel 9 - Forbehold av tittel


9.1 Alle leverte produkter forblir vår eiendom til vi har mottatt fullstendig betaling av alle åpne krav, renter og kostnader som har påløpt.
9.2 Du har ikke rett til å selge disse produktene videre, bruke dem som betaling eller som heftelse.
9.3 Det er forventet av deg at du gjør alt som står i din makt for å beskytte vår eiendomsrett.
9.4 Hvis vi har et krav på mer enn en avtale og/eller leveranse, er disse ansett å danne en helhet, slik at vi kan utøve vår rett for alle leverte varer til du har oppfylt alle forpliktelser.
9.5 Vi har rett til å ta tilbake leverte varer som har forblitt vår eiendom i henhold til foregående avsnitt der tilbakekalling medfører at avtalen blir oppløst, uten forbehold for vår rett til å gjenopprette fra deg all skade påført og som kan videre påføres som resultat av misligholdet.
9.6 Hvis tredjepart overdrar produkt levert under forbehold av tittel, eller ønsker å etablere eller hevde rett på produktet, er du pålagt å informere oss straks.Artikkel 10 - Reklamasjon og samsvar


10.1 Vi garanterer at produktene levert av oss samsvarer med de rettslige krav hva gjelder brukervennlighet, pålitelighet og levetid innen rimelighetens grenser bestemt av partene i avtalen.
10.2 Så langt det er mulig, er du forpliktet til å umiddelbart inspisere levert(e) produkt(er) etter mottak. Hvis det virker som en eller flere av disse leverte produktene har feil eller mangler, må du rapportere skriftlig (før du går videre til retur) om disse defektene innen 14 dager etter mottak (via nettstedet eller adressen oppgitt på prisanslaget eller fakturaen).
10.3 Enhver retur av et produkt må skje i den originale innpakningen (inkludert tilbehør og medfølgende dokumentasjon), i den stand du mottok det.
10.4 Hvis det virker som om utlevert (e) produkt (er) ikke svarer til avtalen, vil vi erstatte, reparere disse produktene eller refundere det betalte beløpet. Arbeidskostnad blir ikke erstattet.
10.5 Hvis din klage viser seg å ikke ha grunnlag, blir alle kostnader vi har lagt ut for granskningen påfalle din konto.
10.6 Hvis reklamasjonsperioden har utløpt, påløper alle kostnader for reparasjon eller erstatning din konto.


10.7 Du kan ikke påberope garantien nevnt i paragraf 1 dersom
 • Levert produkt har blitt utsatt for unormale forhold
 • Defekten resulterer fra normal bruk og slitasje
 • Du ikke har tatt vare på det som en årvåken eier
 • Levert produkt har blitt behandlet i strid med våre instruksjoner og / eller anbefalinger
 • Du reparerte og/eller redigerte produktene selv eller har fått utført reparasjoner og / eller redigeringer av andre parter
 • Det er andre omstendigheter som vi ikke har noen påvirkning på (slik som værforhold og skade under transport til deg).


Artikkel 11 - Ansvar


11.1 Ethvert ansvar for skade er unndratt oss, bortsett fra når det gjelder vårt juridiske ansvar og skade som resultat av vilje eller grov uaktsomhet fra vår del.
11.2 Vårt ansvar er aldri høyere enn den fakturerte verdien av delen av bestillingen som vi er ansvarlige for.
11.3 Vårt ansvar er aldri høyere enn beløpet betalt av den forsikrede i det spesifikke tilfellet.
11.4 Type skade vil også kunne delegere ansvar. Vi er aldri ansvarlige for indirekte skade (inkludert, men ikke begrenset til, følgeskade, skade grunnet tapt profitt eller kostnader knyttet til avgjørelse av skadens utstrekning og årsak av skade).
11.5 Hvis du har oppgitt ukorrekt og / eller ufullstendig informasjon til oss, vil vi ikke være ansvarlige hvis dette forårsaker skade. I så fall er vi heller ikke forpliktet til å levere (delvis) nye eller produkter for erstatning, eller betale penger tilbake.
11.6 Informasjonen på nettsiden er komponert og vedlikeholdt av oss med vedvarende aktsomehet og oppmerksomhet. Likevel er det ikke alltid mulig å unngå feil. Derfor kan ingen rettigheter bli avledet på noen måte fra informasjonen oppgitt på nettstedet. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skade som på noen måte oppstår fra bruken av nettstedet eller fra ufullstendighet og / eller unøyaktighet til informasjon og / eller skade brakt av nettstedet som et resultat av (midlertidig) utilgjengelighet til nettstedet.
11.7 Vi holder ikke noe ansvar for bilder, beskrivelser og annet informasjonsmateriale på nettstedet, som er publisert av tredjeparter.
11.8 Ethvert ansvar for vår del bortfaller om du ikke adresserer mangelen innen ett år etter leveringen og om du ikke informerer oss skriftlig innen en måned etter oppdagelsen av (den mulige) mangelen.Artikkel 12 - Immaterielle rettigheter


12.1 Du får ikke publisere eller reprodusere vårt åndsverk med mindre vi har gitt deg skriftlig tillatelse til å gjøre det.
12.2 Du forblir eier av dokumentene du har gitt oss for gjennomlesing.
12.3 All intellektuell eiendom, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerettigheter og databaserettigheter til informasjon, tekst, bilde, logo, foto og illustrasjon på nettstedet og til utforming og design av nettstedet er våre og / eller våre lisenshaveres. Du får ikke overtre dette, inkludert inngåelse om kopier av nettstedet annet enn tekniske kopier påkrevd for bruk av nettstedet.Artikkel 13 - Konfidensiell og privat informasjon


13.1 Partene er forpliktet til å holde all konfidensiell informasjon som de mottar om den andre partens selskap hemmelig. Dette gjelder også tredjeparter som er involvert.
13.2 Informasjon er konfidensiell hvis annet ikke har blitt bestemt av en av partene.
13.3 Hvis vi opptrer som kontrollør i betydningen fra GDPR-direktivet (the General Data Protection Regulation, heretter: GDPR), gjelder følgende bestemmelser:

 • a. Vi er ansvarlige for beskyttelsen av privat informasjon, som er nødvendig for oss å bruke for å kunne utføre avtalen på en korrekt måte.
 • b. Når vi behandler privat informasjon, blir dette gjort med den ytterste forsiktighet og aktsomhet i henhold til GDPR.
 • c. Vi benytter kun privat informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å kunne yte tjeneste til deg. Den private informasjonen kommer ikke til å bli lagret lenger enn loven tillater eller det som trengs for at vi skal kunne utføre avtalen.
 • d. Vi tar tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en tilstrekkelig grad av sikkerhet med tanke på privat informasjon, og tar i betraktning ny teknologi og særtrekkene ved databehandling.

13.4 Hvis du ønsker å henvende deg angående en av rettighetene du har på grunnlag av GDPR, kan slik henvendelse sendes skriftlig til: [email protected]. Vi kommer til å behandle denne henvendelsen innenfor juridiske tidsfrister.Artikkel 14 - Uforutsette omstendigheter


14.1 Svakheter eller mangler som ikke kan tilskrives oss, frigjør oss fra overholdelse av avtalte leveringstider og / eller leveringsforpliktelser. Dette uten at du har noen rett til reklamasjon (kompensasjon), renter eller andre kostnader.
14.2 Hvis denne perioden varer mer enn to måneder, kan hver part oppløse avtalen, uten noen forpliktelse om å kompensere den andre delen med noen erstatning.
14.3 Uansett regnes uforutsette omstendigheter å finne sted ved krig, mobilisering, opptøyer, flom, forsinket eller feilaktig forsendelse fra leverandør, brann, ulykker, begrensninger på import og / eller eksport, forretnings-sammenbrudd, strømbrudd, streik og sykdom blant ansatte.
14.4 I tilfelle uforutsette omstendigheter kommer vi til å informere deg så snart som mulig. Du har deretter rett til å kansellere skriftlig den delen av bestillingen som ikke har blitt / ikke kommer til å bli utført innen 14 dager etter mottak av dette varselet. Dette påvirker ikke det faktum at du må betale for den gjenværende delen som har blitt utført.Artikkel 15 - Uenighet


15.1 Nederlandsk lov gjelder eksklusivt for alle avtaler som disse vilkårene gjelder for, med unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien-konvensjonen).
15.2 All uenighet som følger fra eller har sammenheng med disse betingelsene og det lovmessige forholdet mellom partene kommer i første omgang til å bli dømt av den kompetente retten i Den Bosch i den utstrekning loven tillater.
15.3 Å erklære en eller flere av bestemmelsene i disse generelle leveringsbetingelsene som ugyldig ved rettslig kjennelse endrer ikke noen andre bestemmelser.Artikkel 16 - Endring av disse betingelsene


16.1 Vi kan alltids endre vilkår og betingelser uten forhåndsvarsel.
16.2 Vi kan komme til å publisere endringer av disse vilkår og betingelser ved å legge dette ut på vårt nettsted eller på annen måte kommunisere dem. Det er derfor anbefalt å se over betingelsene med jevne mellomrom. Endringer gjelder også for eksisterende avtaler.


Any Lamp B.V. 2019

Appendix 1: Standard Kanselleringsskjema

(Fyll ut og send inn dette skjemaet kun hvis du ønsker å trekke deg fra kjøpsavtalen) 
Last ned her