Meny
21569812

Profesjonell eller installatør?

Oppdag dine personlige fordeler
 • Opptil 5 års garanti

 • 10000+ produkter

 • Firma: Kjøp nå betal senere

Vilkår og betingelser for privatkunder

Artikkel 1 - Utstrekning


1.1 Med ‘Any Lamp’ menes i disse betingelsene og på nettstedet:


 • det private selskapet md begrenset ansvar Any Lamp B.V.
 • registrert kontor i Eindhoven, Nederland.
 • Kontorer ved adressen:
 • Schootense Dreef 27
 • 5808 HZ Helmond
 • Telefonnummer: +31 088-31 00 000
 • E-postadresse: [email protected]
 • Organisasjonsnummer: 916940688
 • Momsregistreringsnummer: NO916940688 MVA
 • EORI nummer: NL852832515

1.2 Disse generelle betingelser og vilkår gjelder for:

 • a. Kontrakt av enhver lengde som har blitt etablert - for eksempel gjennom en bestilling plassert av deg hos Lampedirekte via www.lampedirekte.no - og leveranser mellom Any Lamp (heretter referert til som Any Lamp eller oss/vi) og deg.
 • b. ethvert kostnadsanslag og tilbud, og enhver avtale mellom deg og oss.

1.3 Ved å legge inn en bestilling godtar du å være bundet av disse betingelser og vilkår og erklærer at de har blitt oppgitt og at du har forstått dem
1.4 De generelle vilkår og betingelser kan bli sendt ved forespørsel, og vilkårene og betingelsene kan også bli konsultert til enhver tid på stedet nevnt ovenfor.
1.5 Bestemmelsene om prisanslag, tilbud eller avtaler gjelder dersom de strider mot bestemmelsene til disse generelle vilkår og betingelser.
1.6 Med 'skriftlig' menes også via e-post i disse vilkår og betingelser.Artikkel 2 - Tilbud


2.1 Alle våre prisanslag og tilbud er uten forpliktelser med mindre annet er avtalt skriftlig. Dette gjelder også leveringsdyktighet, leveringstid, prisfastsetting og utførelse. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er tydelig for deg hva rettighetene og forpliktelsene er knyttet til det å godta tilbudet.
2.2 Hvert prisanslag er basert på prisfastsettelsen brukt på det tidspunktet. Hvis denne endrer seg etter dette tidspunktet, avholder vi oss retten til å justere prisene. Endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, valutakurs-rater eller en leverandør som endrer prisers.
2.3 Et prisanslag er engangs. For fremtidige avtaler kan du derfor ikke basere deg på de samme avtalene.
2.4 Defekter eller feil kan repareres av oss. Du kan ikke utlede noen rettigheter fra dette.
2.5 Alle priser er inklusiv MVA.Artikkel 3 - Etablering og utløp av avtalen


3.1 Avtalen er etablert når skriftlig bekreftelse fra deg er mottatt av oss, om at du legger inn en bestilling hos oss, og ved at du oppfyller tilsvarende betingelser.
3.2 Vi kommer straks til å bekrefte mottakelsen av skriftlig godkjenning av tilbudet. Så lenge mottakeren av denne godkjenningen ikke har blitt bekreftet av oss, kan du terminere denne avtalen.
3.3 Vi avholder oss retten til å avvise bestillinger uten å oppgi årsaker.
3.4 Du, som oppgir (navn, adresse, by) opplysninger i sammenheng med denne avtalen, garanterer at disse er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Du har forpliktelse om å oppgi unøyaktigheter i betalingsinformasjonen levert eller oppgitt til oss straks.
3.5 Avtalen er inngått under forutsetninger om at det aktuelle produktet er tilgjengelig.
3.6 Vi kan utsette utførelsen av avtalen straks, eller oppløse den helt eller delvis, uten forhåndsvarsel til deg, dersom:

 • Du ikke (i tide) oppfyller dine forpliktelser for denne avtalen
 • Det forekommer konkurs, (provisoriske) forsinkelser av betaling, mottakelse, gjeldssanering eller avvikling, eller hel eller delvis overdragelse av din forretning.
Vi trenger deretter ikke å betale noen kompensasjon til deg og vi har også retten til å kreve erstatning og/eller betaling for skade.Artikkel 4 - Avbestilling


4.1 Du kan avslutte en avtale angående kjøp av et produkt gjennom en avkjølingsperiode på 14 dager uten å oppgi noen årsak. Vi kan komme til å spørre deg om årsaken til avbestillingen, men du har ingen forpliktelse om å oppgi årsak(er).
4.2 Avkjølingsperioden som blir henvist til å paragraf 1 her starter på den dagen du har mottatt produktet eller en tredjepart du har utpekt på forhånd som ikke er budet, eller:

 • a. hvis du har bestilt flere produkter i samme bestilling: den dagen som du, eller en tredjepart utpekt av tredjeparten, mottar det siste produktet. Vi kan komme til å nekte en bestilling av flere produkter med forskjellige leveringstider, dersom vi har informert deg tydelig om dette i forkant av bestillingsprosessen
 • b. om leveransen av et produkt består av flere kolli eller deler: den dagen som du, eller en tredjepart utpekt av deg, mottar den siste forsendelsen eller den siste delen
 • c. med avtaler om periodevis levering av produkter gjennom en viss tidsperiode: den dagen som du, eller en tredjepart utpekt av tredjeparten, mottar det første produktet.


Artikkel 5 - Dine forpliktelser gjennom avkjølingsperioden


5.1 I løpet av perioden med refleksjon kommer du til å håndtere produktet og innpakningen forsiktig. Du pakker kun ut eller benytter produktet i den grad det er nødvendig for å bestemme graden, kjennetegn og funksjonen til produktet. Grunnprinsippet her er at du kun får håndtere og inspisere produktet på samme måte du får lov inne i en butikk.
5.2 Du er kun ansvarlig for det verditapet av produktet som er resultat av en måte håndtering av produktet som strekker seg utover det som tillates i paragraf 1.Artikkel 6 - Utøvelse av retten til tilbaketrekning av deg og kostnaden tilknyttet


6.1 Hvis du tar i bruk din rett til tilbaketrekning, må du varsle oss innen refleksjonsperioden løper ut med metodene for standard tilbaketreknings-skjema eller på en utvetydig måte.
6.2 Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen som følger varselet henvist til i paragraf 1, returnerer du produktet, eller leverer det over til oss (en autorisert representant). Dette er ikke nødvendig dersom vi har tilbudt oss å hente produktet selv. Uansett har du fått med deg betingelsene for retur om du returnerer produktet før refleksjonsperioden har utløpt.
6.3 Du returnerer produktet med alt utlevert tilbehør, hvis mulig i den originale stand og innpakning, og i henhold til rimelige og tydelige instruksjoner oppgitt av oss.
6.4 Risikoen og bevisbyrden for korrekt og betimelig utøvelse av retten til tilbaketrekning er ditt ansvar.
6.5 Du dekker den direkte kostnaden for retur av produktet.
6.6 Hvis du tar i bruk retten til tilbaketrekning, kommer alle tilleggsavtaler til å bli oppløst ved lov.Artikkel 7 - Våre forpliktelser i tilfelle kansellering


7.1 Hvis vi gjør melding om kansellering av deg mulig elektronisk, vil vi sende en bekreftelse på mottak straks etter mottaket av denne meldingen.
7.2 Vi kommer til å betale tilbake alle betalinger fra deg, inkludert eventuelle kostnader for levering fakturert av oss for det returnerte produktet, straks men innen 14 dager etterfulgt av dagen som du varsler oss om kanselleringen. Med mindre vi tilbyr å hente produktet selv, kan vi komme til å vente med utbetaling av refusjonen til vi har mottatt produktet eller til du kan bevise at du har returnert produktet, hva som enn skjer først.
7.3 Vi bruker samme betalingsmetode som du brukte for tilbakebetaling, med mindre du går med på en annen metode. Refusjonen er uten kostnader for deg.
7.4 Hvis du har valgt å gå for en mer kostbar metode for frakt enn den rimeligste standardmetoden, har vi ingen forpliktelse om å dekke tilleggskostnaden for den mer kostbare metoden.Artikkel 8 - Eksklusjon av rett til tilbaketrekning


8.1 Vi kan utelukke følgende produkter fra retten til tilbaketrekning:

 • Produkter eller tjenester der prisen er gjenstand for svingninger i finansmarkedet eller utenfor vår påvirkning og som kan forekomme innenfor tilbaketreknings-perioden
 • Produkter fremstilt for deg som ikke er prefabrikert og som er fremstilt på basis av et individuelt valg eller en avgjørelse av deg eller som er tydelig ment for en spesifikk person


Artikkel 9 - Priser og betaling


9.1 Priser oppgitt (med mindre annet er spesifisert) er uten MVA og i euro.
9.2 Prisene oppgitt er med forbehold for skrivefeil og trykkfeil.
9.3 Prisene er unntatt kostnader for frakt som blir gjort kjent separat.
9.4 Prisene nevnt i 5.1. Kommer ikke til å bli økt av oss etter fullføringen av avtalen, med mindre rettslige tiltak gjør dette nødvendig eller om vår leverandør foretar midlertidige prisøkninger. I så fall har du tillatelse til å oppløse denne avtalen gjennom en skriftlig uttalelse til Any Lamp.
9.5 For betaling kan betalingsmulighetene oppgitt på nettsiden benyttes og under vilkår oppgitt heri.
9.6 Vi har rett til å nekte en bestilling eller forespørsel, eller å knytte spesielle betingelser til utførelsen, slik som betaling på forhånd. I så fall begynner leveringstiden i det øyeblikket betalingen er mottatt av oss.
9.7 Hvis betaling finner sted på konto, gjelder en betalingsfrist på 14 dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betaling må finne sted på kontonummeret indikert av oss.
9.8 Hvis betalingsfristen passeres, kommer du til å være i mislighold etter at du har blitt informert av oss om forsinket betaling og du har nok en gang fått en periode på 14 dager på å betale. Hvis du fortsatt ikke har betalt, skylder du den lovfestede rente for det totale fakturerte beløpet, og vi kan komme til å belaste (ekstra) rettslige kostnader som påløper.
9.9 I tilfelle betaling forfaller, har vi rett til å holde igjen alle fremtidige leveranser uten å måtte forplikte til leveranse etter mottak av forfalt betaling.
9.10 Du har ikke rett til oppgjør på beløpet du skylder oss.
9.11Hvis du legger inn en klage i god tid, setter ikke det betalingsforpliktelsen på vent. I tilfelle er du også fortsatt forpliktet til å kjøpe og betale for andre bestilte produkter.
9.12 Innvendinger mot størrelsen på en faktura setter heller ikke betalingsforpliktelsen på vent. Hvis det er unøyaktigheter i betalingsopplysningene, må du rapportere dette til oss umiddelbart.Artikkel 10 - Illustrasjoner og spesifikasjoner


10.1 Alle illustrasjoner av produkter og relaterte spesifikasjoner, størrelser og opplysninger som fremkommer på nettstedet www.lampedirekte.no er kun omtrentlige. Produktet som blir levert kan variere noe fra disse bildene og spesifikasjonene hva gjelder farge, størrelse o.s.v. Dette betyr ikke at produktet ikke oppfyller kravene fra avtalen.
10.2 Åpenbare feil eller skader hva gjelder paragraf 1 av denne artikkelen, binder oss ikke.Artikkel 11 - Leveranse


11.1 Vi vil bruke størst mulig omsorg når vi mottar og utfører bestillinger. Den nevnte leveransetiden i prisanslag, tilbud og på nettstedet teller som en indikasjon. Ingen rettigheter kan utledes fra dette av deg og betingelsene er ikke endelige.
11.2 Stedet for leveranse er adressen som du gjorde kjent for oss. Dette kan bli gjort på nettstedet, på prisanslaget eller på bestillings-rekvisisjonen.
11.3 Leveranser finner sted i det landet der bestillingen er lagt inn. Hvis du ønsker at leveransen skal finne sted i et annet land, har vi rett til å kreve ekstra kostnader til frakt.
11.4 Vi har rett til å levere i deler (partielle leveranser), som kan faktureres separat
11.5 Vi vil utføre aksepterte bestillinger i hensiktsmessig hastighet etter konklusjonen av avtalen, men ikke senere enn 30 dager deretter. Hvis leveransen blir utsatt til etter 30 dager, vil du motta et varsel så snart som mulig etter at vi har registrert dette. Deretter vil vi være i mislighold dersom vi holdes i mislighold med et varsel gitt oss innen rimelig tid til å levere og når overholdelse ikke vil bli oppfylt. I det tilfellet har du rett til å oppløse kontrakten uten kostnader. En annen leveringsperiode kan også bli avtalt, eller det kan avtales å levere et annet produkt.
11.6 Hvis en bestilling ikke kan eller delvis ikke kan utføres, vil du motta et varsel om dette så snart som mulig etter at vi har registrert det. Du har deretter rett til å oppløse kontrakten uten kostnad.
11.7 I tilfelle oppløsning i samsvar med paragraf 6, vil vi erstatte beløpet som du kan ha betalt til oss midlertidig. Du har ikke rett til kompensasjon.
11.8 Risikoen knyttet til produktet hviler hos oss til tiden det leveres til deg, med mindre annet er avtalt uttrykkelig.
11.9 Hvis du nekter produkter eller tjenester, eller du ikke etterfølger dine leveringsforpliktelser, har vi rett til å oppløse avtalen med umiddelbar virkning, eller til å avhende produktet direkte. Vi kan gjenvinne fra deg skader og / eller kostnader påløpt (f.eks transportutgifter).Artikkel 12 - Forbehold av tittel


12.1 Alle leverte produkter forblir vår eiendom til vi har mottatt fullstendig betaling av alle åpne krav, renter og kostnader som har påløpt.
12.2 Du har ikke rett til å selge disse produktene videre, bruke dem som betaling, som løfte eller som heftelse.
12.3 Det er forventet av deg at du gjør alt som står i din makt for å beskytte vår eiendomsrett.
12.4 Hvis vi har et krav fra mer enn en avtale og/eller leveranse, så er disse ansett å danne en helhet, slik at vi kan utøve vår rett for alle leverte varer til du har oppfylt alle forpliktelser.
12.5 Vi har rett til å ta tilbake leverte varer som har forblitt vår eiendom i henhold til foregående avsnitt der tilbakekalling medfører at avtalen blir oppløst, uten forbehold for vår rett til å gjenopprette fra deg all skade påført og som kan videre påføres som resultat av misligholdet
12.6 Hvis tredjepart overdrar produkt levert under forbehold av tittel, eller ønsker å etablere eller hevde rett på produktet, er du pålagt å informere oss straks.Artikkel 13 - Reklamasjon og samsvar


13.1 Vi garanterer at produktene levert av oss samsvarer med de rettslige krav hva gjelder brukervennlighet, pålitelighet og levetid innen rimelighet ment av partene i avtalen.
13.2 Så langt det er mulig er du forpliktet til å umiddelbart inspisere levert(e) produkt(er) etter mottak. Hvis det virker som en eller flere av disse leverte produktene har feil eller mangler, må du rapportere skriftlig (før du går videre til retur) om disse defektene innen 14 dager etter mottak (via nettstedet eller adressen oppgitt på prisanslaget eller fakturaen).
13.3 Enhver retur av et produkt må skje i den originale innpakningen (inkludert tilbehør og medfølgende dokumentasjon), i den stand du mottok det.
13.4 Hvis det virker som om utlevert (e) produkt (er) ikke svarer til avtalen, vil vi erstatte eller reparere disse produktene eller refundere det betalte beløpet. Arbeidskostnad blir ikke erstattet.
13.5 Hvis din klage viser seg å ikke ha grunnlag, blir alle kostnader vi har lagt ut for undersøkelsen påfaller din konto.
13.6 Hvis reklamasjonsperioden har utløpt, påløper alle kostnader for reparasjon eller erstatning din konto.
13.7 Du kan ikke påberope garantien nevnt i paragraf 1 dersom

 • Levert produkt har blitt utsatt for unormale forhold
 • Defekten resulterer fra normal bruk og slitasje
 • Du ikke har tatt vare på det som en årvåken eier
 • Levert produkt har blitt behandlet i strid med våre instruksjoner og / eller anbefalinger
 • Du reparerte og/eller redigerte produktene selv eller har fått utført reparasjoner og / eller redigeringer av andre parter
 • Det er andre omstendigheter som vi ikke har noen påvirkning på (slik som værforhold og skade under transport til deg).


Artikkel 14 - Ansvar


14.1 Ethvert ansvar for skade er unndratt oss, bortsett fra når det gjelder vårt juridiske ansvar og skade som resultat av vilje eller grov uaktsomhet fra vår del.
14.2 Vårt ansvar er aldri høyere enn den fakturerte verdien av delen av bestillingen som vi er ansvarlige for.
14.3 Vårt ansvar er aldri høyere enn beløpet betalt av den forsikrede i det spesifikke tilfellet.
14.4 Hvis ansvar allerede er til stede, kan dette kun gjelde den direkte skaden.
14.5 Vi er aldri ansvarlige for indirekte skade (inkludert, men ikke begrenset til, følgeskade, skade grunnet tapt profitt eller kostnader knyttet til avgjørelse av skadens utstrekning og årsak av skade).
14.6 Hvis du har delt ukorrekt og / eller ufullstendig informasjon med oss, vil vi ikke være ansvarlige hvis dette forårsaker skade. I så fall er vi heller ikke forpliktet til å levere (delvis) nye eller produkter for erstatning, eller betale penger tilbake.
14.7 Informasjon på nettstedet er komponert og vedlikeholdt av oss med vedvarende omsorg og oppmerksomhet. Likevel er det ikke alltid mulig å unngå feil. Derfor kan ingen rettigheter bli avledet på noen måte fra informasjonen oppgitt på nettstedet. Vi aksepterer ikke noe ansvar for skade som på noen måte oppstår fra bruken av nettstedet eller fra ufullstendighet og / eller unøyaktighet til informasjon og / eller skade brakt av nettstedet som et resultat av (midlertidig) manglende tilgjengelighet til nettstedet.
14.8 Vi holder ansvaret for bilder, beskrivelser og annet informasjonsmateriale på nettstedet, som er publisert av tredjeparter.
14.9 Ethvert ansvar fra vår del opphører hvis du ikke melder fra om mangelen innen ett år etter leveranse og hvis du ikke informerer oss skriftlig innen en måned etter oppdagelsen av den (mulige) mangelen.Artikkel 15 - Åndsverk


15.1 Du får ikke publisere eller reprodusere vårt åndsverk med mindre vi har gitt deg skriftlig tillatelse til å gjøre det.
15.2 YDu forblir eier av dokumentene du har gitt oss for gjennomlesing.
15.3 All intellektuell eiendom, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerettigheter og databaserettigheter til informasjon, tekst, bilde, logo, foto og illustrasjon på nettstedet og til utforming og design av nettstedet er våre og / eller våre lisenshaveres. Du får ikke overtre dette, inkludert inngåelse om kopier av nettstedet annet enn tekniske kopier påkrevd for bruk av nettstedet.Artikkel 16 - Konfidensiell og privat informasjon


16.1 Partene er forpliktet til å holde all konfidensiell informasjon som de mottar om den andre partens selskap hemmelig. Dette gjelder også tredjeparter som er involvert.
16.2 Informasjon er konfidensiell hvis dette har blitt betegnet slik av en av partene.
16.3 Hvis vi opptrer som kontrollør i betydningen fra GDPR-direktivet (the General Data Protection Regulation, heretter henvist til som: GDPR), gjelder følgende bestemmelser:

 • a. Vi er ansvarlige for beskyttelsen av privat informasjon, som er nødvendig for oss å bruke for å kunne trekke opp og utføre avtalen på korrekt måte
 • b. Når vi behandler privat informasjon, blir dette gjort med den ytterste forsiktighet og aktsomhet i henhold til GDPR.
 • c. Vi benytter kun privat informasjon i den utstrekning det er nødvendig for å kunne yte tjeneste til deg. Den private informasjonen kommer ikke til å bli lagret lenger enn loven tillater eller det som trengs for at vi skal kunne utføre avtalen.
 • d. Vi tar tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en tilstrekkelig grad av sikkerhet med tanke på privat informasjon, og tar i betraktning ny teknologi og særtrekkene ved databehandling.
 • e. Hvis du ønsker å henvende deg angående en av rettighetene du har på grunnlag av GDPR, kan slik henvendelse sendes skriftlig til: [email protected]. Vi kommer til å behandle denne henvendelsen innenfor juridiske tidsfrister.


Artikkel 17 - Uforutsette omstendigheter


17.1 Svakheter eller mangler som ikke kan tilskrives oss, frigjør oss fra overholdelse av avtalte leveringstider og / eller leveringsforpliktelser. Dette uten at du har noen rett til reklamasjon (kompensasjon), renter eller andre kostnader.
17.2 Hvis denne perioden varer mer enn to måneder, kan hver part oppløse avtalen, uten noen forpliktelse om å kompensere den andre delen med noen erstatning.
17.3 Uansett regnes uforutsette omstendigheter å finne sted ved krig, mobilisering, opptøyer, flom, forsinket eller feilaktig forsendelse fra leverandør, brann, ulykker, begrensninger på import og / eller eksport, forretnings-sammenbrudd, strømbrudd, streik og sykdom blant ansatte.
17.4 I tilfelle uforutsette omstendigheter kommer vi til å informere deg så snart som mulig. Du har deretter rett til å kansellere skriftlig den delen av bestillingen som ikke har blitt / ikke kommer til å bli utført innen 14 dager etter mottak av dette varselet. Dette påvirker ikke det faktum at du må betale for den gjenværende delen som har blitt utført.Artikkel 18 - Klageprosess


18.1 Klager om utførelsen av avtalen bør meldes innen rimelig tid, fullstendig og tydelig, ved å bruke [email protected], telefon eller live chat til oss, etter at du har oppdaget mangelen.
18.2 Klager vil bli behandlet innen 14 dager etter datoen for mottak. Skulle en klage kreve en forutsigelig lenger tid å håndtere, kommer du til å motta en melding som oppgir kvittering og e indikasjon om når du kan forvente et mer detaljert svar.Artikkel 19 - Andre bestemmelser


19.1 Skulle noen bestemmelse i disse vilkår og betingelser vise seg ugyldig eller annullert, kommer fortsatt øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser til å forbli i full effekt, og en alternativ bestemmelse som ligner så mye som mulig på tidligere bestemmelse(r) som ble ugyldig eller annullert, skal bli avtalt gjennom felles konsultasjon.
19.2 Nederlandsk lov gjelder eksklusivt for alle avtaler som disse vilkårene gjelder. Dette lovvalget berører ikke beskyttelsen du har i henhold til obligatorisk lov i din bosted.
19.3 Distriktsdomstolen i Oost-Brabant, Nederland, skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle uenigheter, med mindre vi velger å sende inn uenigheter til den kompetente retten hos kjøperens hjemsted.Artikkel 20 - Endring av disse betingelsene


20.1 Vi kan alltids endre vilkår og betingelser uten forhåndsvarsel.
20.2 Vi kan komme til å publisere endringer av disse vilkår og betingelser ved å legge dette ut på vårt nettsted eller på annen måte kommunisere dem. Det er derfor anbefalt å se over betingelsene med jevne mellomrom. Endringer gjelder også for eksisterende avtaler.Any Lamp B.V. 2019

Appendix 1: Standard Kanselleringsskjema

(Fyll ut og send inn dette skjemaet kun hvis du ønsker å trekke deg fra kjøpsavtalen) 
Last ned her